نرم افزار تولید و انبار | سیتا

نرم افزار سیتا 

مدیریت تولید و انبار و همچنین ثبت دقیق سفارشات و برنامه ریزی تولید را بر عهده میگیرد . در این نرم افزار ابتدا باید سفارشات ثبت شود و سپس بر اساس دستگاه های تولیدی برنامه ریزی سفارشات برای تولید انجام می شود ، در این قسمت زمان شروع و پایان تولید هر سفارش بر اساس تولید های قبلی نیز محاسبه می شود و به اپراتور نمایش داده می شود .

در صورت ثبت فرمول تولید برای محصول مورد نظر مقدار مواد اولیه مورد نیاز نیز به انبار دار اعلام می شود .

در هنگام تولید با ثبت هر محصول ، یک بارکد اختصاصی توسط چاپگر چاپ می شود و به محصول الحاق پیدا میکند . در این بخض محصول به انبار منتقل می شود .

برای بارگیری کالا بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ، در سیستم انباردار برنامه نمایش داده می شود و با استفاده از بارکد خوان محصولات مورد نظر انتخاب می شود ، در این قسمت با توجه به سفارش مشتری در لحظه بارکد هیا ثبت شده بررسی می شود تا محصول اشتباه ارسال نشود و همچنین وزن دقیق محصولات بارگیری شده بر اساس اطلاعات ثبت شده از تولید به انباردار نمایش داده می شود .

در عکس زیر مراحل تولید و انبار نرم افزار سیتا به اختصار نمایش داده شده است .

برچسب ها:
administrator

نظر دهید